Skip to main content
Nieuws van de Gebiedsagenda Wadden 2050

Nieuws

Pact van Marrum

Deense, Duitse en Nederlandse havens organiseerden op 17 mei 2018 de tweede Trilateral port conference in Harlingen. De Waddenzeehavens en de Coalitie Wadden Natuurlijk ondertekenden er het Pact van Marrum (English version) waarin zij overeenkomen te werken aan een gemeenschappelijke strategie rondom haven- en natuurontwikkeling. Nederlandse versie van Pact van Marrum downloaden

Tweede werkatelier op 28 maart 2018

Op 28 maart 2018 vond in Den Helder het tweede Werkatelier van de Gebiedsagenda Wadden 2050 plaats in Den Helder. Op basis van de uitgewerkte opbrengst van Werkatelier I zijn de opgaven en strategieĆ«n voor de Waddenkust, de Eilanden, de Waddenzee, het Eems-estuarium en voor Wadden-brede vraagstukken verder aangescherpt. Dit keer zijn er aparte verslagen voor de plenaire sessies en de thematafels gemaakt. Download hier de Werkatelier II verslagen

Eerste werkatelier op 23 november 2017

Op 23 november 2017 vond het eerste werkatelier plaats in het kader van de Gebiedsagenda Wadden 2050. Delen, informeren en uitwisseling van ambities en mogelijke zorgen stonden hierbij centraal. De opbrengst van deze dag wordt verder uitgewerkt en benut voor het opstellen van een eerste concept Gebiedsagenda.

Rapport Evaluatie Structuurvisie Waddenzee (SVW) uitgebracht

7 december 2015

Op 7 december 2015 is het Rapport Evaluatie Structuurvisie Waddenzee (SVW) uitgebracht. Het betrof een in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) uitgevoerd onafhankelijk onderzoek met het oog op mogelijke bijstelling van de huidige Structuurvisie (SVW). De Structuurvisie is over het algemeen positief geƫvalueerd.

Werkatelier II